Zemědělské družstvo Roprachtice leží na okraji vesnice Roprachtice.

Zemědělské družstvo Roprachtice…

 

K prvnímu pokusu o založení družstva došlo 24. srpna 1952, kdy do družstva vstoupila většina roprachtických hospodářů. Po necelém půlroce se však družstvo rozpadlo. Ustanovující schůze družstva se konala 24. července 1957. Prvním předsedou se stal Břetislav Zeman. Po další agitaci vstoupila na podzim 1957 do družstva i většina ostatních zemědělců. Slavnostní schůze celého družstva se konala 10. prosince 1957. V této době to bylo největší družstvo v okrese.

Již v prvních letech existence družstva se započalo s výstavbou. V roce 1958 byl pod vedením F. Hradeckého stavěn první kravín. Jeho stavba byla dokončena v říjnu 1959 a byl do něho zaveden nově vybudovaný vodovod. V roce 1960 byl postaven kravín a teletník u Ráje, v roce 1961 dílny a garáže. V roce 1961 vyl předsedou družstva Jaroslav Jodas, kterého v roce 1963 vystřídal dosavadní agronom M. Bubeník. V roce 1965 – 24. srpna došlo k požáru kravína. Požár byl zřejmě způsoben závadou elektrického vedení. Dobytek se však podařilo včas vyvést. Již za 12 dní byl kravín opět zastřešen. Použila se k tomu připravená vazba pro nový rozestavěný kravín.

V roce 1971 vystřídal Ing. F. Nosek ve funkci předsedy Antonína Nováka. Ing. F. Nosek byl předsedou do roku 1975, kdy byl zvolen za předsedu družstva Ing. Kobrle. V roce 1976 došlo po několika rušných schůzích ke sloučení družstva Roprachtice s družstvem Háje n. Jizerou. Předsedou se stal Josef Tuláček, kterého později vystřídal Antonín Janata. Za dobu trvání sloučeného družstva se vybudovala odchovna mladého dobytka, nová bytovka a dílny, sklad lnu a seník.

Na konci roku 1978 došlo k požáru kravína, stejného který vyhořel již v roce 1965. Sloučení družstev nebylo příliš šťastné, a proto po roce 1989 byla uvítána možnost rozdělení na družstva původní, K rozdělení došlo v roce 1990 a od 1. ledna 1991 opět Zemědělské družstvo Roprachtice hospodaří samostatně. Předsedou nově vzniklého družstva se stal Ing. Jar. Kučera, který byl však v srpnu odvolán a na jeho místo byl zvolen Ing. Oldřich Novák. Na jaře roku 2003 se začalo s výstavbou nového velkokapacitního kravína projektovaného pro 320 ks dojnic. Stavba byla dokončena v říjnu 2004. V roce 2015 v říjnu byl do funkce předsedy družstva zvolen Luboš Kučera.