Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Pozvánka na náhradní členskou schůzi