Hlavní předmět činnosti:
Zemědělství, rostlinná a živočišná výroba

Ostatní činnosti:
Malá porážka hovězího dobytka.

Služby pro veřejnost:
Malá porážka hovězího dobytka.